Onderhoud

Wie doet het onderhoud van de stadsverwarming unit?
Bij huurwoningen regelt de verhuurder doorgaans het onderhoud of herstel van de installatie. Bij particuliere woningen is de eigenaar van de woning daarvoor zelf verantwoordelijk mits hij ook eigenaar is van de warmte-unit.

Is Stadsverwarming Purmerend eigenaar van de unit dan verzorgen wij het onderhoud van de unit. SVP heeft een eigen onderhoudsprogramma gebaseerd op het type afleverset waar zij voor gekozen heeft.
Het advies om eens in de 3 jaar onderhoud te plegen aan een afleverset is bedoeld voor de afleversets die niet in bezit zijn van SVP.

Hoe vaak moet de stadsverwarming unit gecontroleerd worden?
Het is belangrijk dat minimaal eens per drie jaar, onderhoud aan de installatie wordt gepleegd door een professionele Keurmerk Installateur. Hierbij moeten de warmte-unit in uw meterkast én de koppelingen aan het leidingnet goed worden nagekeken.

Het onderhoud aan de installatie in een huis is noodzakelijk voor een ongestoord en zeker een veilig functioneren. Roest kan bijvoorbeeld leidingbreuken veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Lekkages of roestvorming moeten direct worden gemeld om ongevallen en schade te voorkomen. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling klantenservice via het telefoonnummer 0900 9807 (lokaal tarief).

Deskundigheid en voorzichtigheid
Het is zeker niet aan te raden om zelf het onderhoud aan een installatie uit te voeren. Een Keurmerk Installateur is op de hoogte van alle veiligheidsvoorschriften die bij onderzoek en reparatie van de verwarmingsinstallatie in acht dienen te worden genomen. Dit geldt ook voor het betreden van de kruipruimte onder het huis. Voorzichtigheid is hierbij geboden. Zorg ervoor dat de leidingen nooit fysiek belast worden. Kruip er niet overheen. Zorg voor de aanwezigheid van een tweede persoon die bij een calamiteit kan ingrijpen of waarschuwen. De leidingen van de stadsverwarming bevatten water dat in warmte varieert van 70 tot 95 graden Celsius, hierdoor kunnen brandwonden ontstaan.

Lees ook het Informatieblad Veiligheid!