SVP aan de Klimaattafel Gebouwde Omgeving

Afgelopen jaar heeft Stadsverwarming Purmerend, namens de warmtebedrijven, deelgenomen aan de onderhandelingen van het Klimaatakkoord. Gijs de Man (directeur Stadsverwarming Purmerend) vertelt in onderstaande video waarom de energietransitie een prachtige uitdaging is voor de warmtesector.

“Deelnemers aan de sectortafel Gebouwde Omgeving en andere partners gaan samen aan de slag met het verduurzamen van 8 miljoen woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen in heel Nederland. De een begint vandaag nog, de ander neemt de tijd. Voor iedereen is er wel een logisch moment om met verduurzamen te beginnen.” [Ministerie BZK]