Resultaten enquête leidingrenovatieproject

Vorig jaar is Stadsverwarming Purmerend (SVP) gestart met een grootschalig leidingrenovatieproject. In de wijken Purmer Zuid, Purmer Noord en Gors Noord zijn namelijk veel van deze leidingen aangetast door corrosie (roest). Corrosie aan de leidingen ontstaat bij langdurig lekkage van afleversets (in de meeste gevallen geen eigendom van SVP) met lekkage aan de stijgleidingen tot gevolg. Lekkende leidingen moeten onmiddellijk gerepareerd worden en daarbij ontkomen we er niet aan om de warmtelevering te onderbreken. Door de stalen leidingen te vervangen voor RVS leidingen, kunnen warmteonderbrekingen in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen worden.

Het leidingrenovatieproject kende vorig jaar diverse aanloopproblemen. Met de lessen die we hier toen uit getrokken hebben, hebben we dit jaar een doorstart gemaakt. Uit de enquête die na afloop onder de bewoners is afgenomen, blijkt dat men dit jaar zeer tevreden is over de gehele gang van zaken: van de wijze waarop we gecommuniceerd hebben (voorafgaand én tijdens de werkzaamheden) tot de uitvoering van de werkzaamheden zelf. We zijn ons ervan bewust dat er altijd zaken zijn die nog voor verbetering vatbaar zijn. We zullen er uiteraard naar streven om ook deze in het vervolg van het project aan te pakken.