Ontsluiting warmtenet Purmerend – Beemster

Stadsverwarming Purmerend start half september 2019 met het ontsluiten van het warmtenet tussen Purmerend en Beemster t.b.v. het aansluiten van de nieuwbouwwijk “Nieuwe Tuinderij Oost” in ZO-Beemster.

Hiervoor moeten o.a. de Beemsterringvaart en de aangrenzende dijken worden doorkruist. Dit gebeurt d.m.v. twee gestuurde boringen met een lengte van ca. 300 meter tussen het Eendenlaantje en Tuinderij Oost. De werkzaamheden worden uitgevoerd in week 38 t/m week 45. In deze periode zal er enige verkeershinder zijn voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de kruising Kooimanweg en het Eendenlaantje.

In een later stadium worden leidingen gelegd tussen het Eendenlaantje en het bestaande stadverwarmingsnet bij de P.J. Oudlaan.

Medio 2020 zal het stadsverwarmingsnet in Nieuwe Tuinderij Oost operationeel zijn.