Chat with us, powered by LiveChat

Over warmte

Duurzame warmte in Purmerend

Purmerend is dé warmtehoofdstad van Nederland. Maar liefst 75% van alle gebouwen in de gemeente is aangesloten op het duurzame Purmerendse warmtenet. Nergens in Nederland is dat percentage zo hoog. Stads­verwarming Purmerend (SVP) levert de inwoners en bedrijven van Purmerend op een betrouwbare en com­fortabele manier duurzame warmte. Met de gemeente als enig aandeelhouder is SVP een lokaal duurzaam warmtebedrijf van en voor de inwoners van de Gemeente Purmerend. Met de keuze voor stadsverwarming leveren de Gemeente Purmerend, haar inwoners en bedrijven al jaren een aanzienlijk bijdrage aan het milieu door bespa­ring op fossiele energiebronnen.

Warmte

Stadsverwarming is een duurzame, betrouwbare, veilige en lokale manier om gebouwen van warmte en warm tapwater te voorzien. Een warmtenet is een gesloten systeem waarbij de warmte door een netwerk van on­dergrondse leidingen naar de gebouwen wordt gedis­tribueerd en waardoor het afgekoelde water weer naar de centrales terug stroomt om opnieuw opgewarmd te worden. Er ligt bijna 600 km aan warmteleidingen in de bodem van Purmerend. De warmte in Purmerend wordt geproduceerd door drie productie-installaties; BioWarmteCentrale de Purmer en twee gasgestookte HulpWarmteCentrales. Bovendien beschikt SVP over twee buffers. Zo is er altijd voldoende duurzame warmte.

BioWamteCentrale de Purmer

Begin 2015 heeft Koning Willem-Alexander onze BioWarmte­Centrale de Purmer in de Baanstee geopend. BioWarm­teCentrale de Purmer wordt gestookt op verse houtsnip­pers afkomstig van Staatsbosbeheer. Deze biomassa is een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. Met de BioWarmteCentrale voorziet Stadsverwarming Purmerend haar klanten voor circa 70% van groene warmte.

Duurzaam

Hout is een duurzame, hernieuwbare brandstof. Tijdens de groei nemen bomen CO2 op in hout. Bij de verbranding van houtsnippers komt deze CO2 weer vrij. Deze hoeveelheid CO2 is gelijk aan de hoeveelheid CO2 die de boom heeft op­genomen tijdens het groeien. Zo neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer dus niet toe. Bij verbranding van fossiele brandstoffen (zoals aardgas en olie) komt ook CO2 vrij. Echter het heeft millennia geduurd voordat deze brand­stoffen zijn ontstaan. Het duurt ook weer millennia om een nieuwe voorraad te laten ontstaan. Per saldo wordt het milieu dus belast met uitstoot van CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen. Door het gebruik van 80.000 ton biomassa spaart SVP op jaarbasis veel CO2-emissie uit.

Wegens een storing bij ons telefonie provider, zijn we tijdelijk telefonisch niet bereikbaar. Ons excuses hier voor.

test11-2

test 2 : wijzigingen 

 

 

 

Omhoog