Chat with us, powered by LiveChat

Tarieven

Tarieven

Stadsverwarming Purmerend (SVP) heeft op basis van artikel 5 van de Warmtewet (2014) de plicht warmtelevering in het verzorgingsgebied zeker te stellen, en dit tegen redelijke prijzen en voorwaarden en met een goede kwaliteit van dienstverlening. Voor het toezicht op de uitvoering van deze taak, de implementatie en naleving van de nieuwe Warmtewet en de (nog uit te werken) aanvullende regelgeving is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) verantwoordelijk.

De ACM stelt sinds 1 januari 2014 -met het in werking treden van de Warmtewet- de tarieven vast en SVP neemt deze tarieven over.
Zoals u op onze tarievenkaart kunt nalezen, bestaat uw vastrecht uit 3 onderdelen:
1) de vaste kosten voor het warmteverbruik, volgens het tariefbesluit van de ACM
2) het meettarief voor het warmteverbruik, volgens het tariefbesluit van de ACM
3) Service, onderhoud en huur van de afleverset, indien de afleverset in eigendom van SVP is.
De ACM houdt toezicht op de tarieven.

Kijk hier voor de Tarieven 2019.

Facturen

Maandelijks betaalt u een termijnbedrag voor de energie die u gebruikt.
SVP berekent de hoogte van uw termijnbedrag op basis van:

  • uw energieverbruik in het afgelopen jaar
  • en de van toepassing zijnde tarieven

Uw voorschotbedrag kan 2 x per jaar door ons worden aangepast:

  • 1 x op basis van onze nieuwe tarieven
  • 1 x op basis van uw jaarafrekening

U kunt uw facturen bekijken door in te loggen op Mijn Stadsverwarming.

Wegens een storing bij ons telefonie provider, zijn we tijdelijk telefonisch niet bereikbaar. Ons excuses hier voor.

test11-2

test 2 : wijzigingen 

 

 

 

Omhoog