Chat with us, powered by LiveChat

Veelgestelde vragen

Wat is stadsverwarming?

Stadsverwarming is een duurzame, betrouwbare, veilige en lokale manier om gebouwen van warmte en warm tapwater te voorzien. Een warmtenet is een gesloten systeem waarbij de warmte door een netwerk van ondergrondse leidingen naar de gebouwen wordt gedistribueerd en waardoor het afgekoelde water weer naar de centrales terug stroomt om opnieuw opgewarmd te worden.

Er ligt bijna 600km aan warmteleidingen in de grond van Purmerend. De warmte in Purmerend wordt geproduceerd door drie productie-installaties; BioWarmteCentrale de Purmer en twee gasgestookte HulpWarmteCentrales. Daarnaast beschikt SVP over twee buffers.

CV-ketels, boilers, of geisers zijn in een huis met stadsverwarming overbodig.

Waarom komt er rook uit de hulpwarmtecentrales van SVP?

Stadsverwarming Purmerend (SVP) heeft voor de productie van de warmte die ze aan de klanten levert, de beschikking over drie centrales: BioWarmteCentrale de Purmer en twee gasgestookte hulpwarmtecentrales. De BioWarmteCentrale heeft een vermogen van 44 MW en produceert de warmte met houtsnippers van Staatsbosbeheer. Op jaarbasis levert de BioWarmteCentrale 70% van de benodigde warmte. De warmtevraag van onze klanten verschilt sterk gedurende het jaar. In de winter wordt de warmte gebruikt voor verwarming en voor warm water, terwijl in de zomer alleen warm tapwater wordt gevraagd. Daarmee is er een groot verschil tussen een zeer koude winterdag, waarin het gevraagde warmtevermogen in de dagpiek kan oplopen tot 150 MW en de zomer, waarin dezelfde piek maar 20 MW is. Om in deze sterk wisselende warmtevraag te voorzien, zet SVP de BioWarmteCentrale in als basislastinstallatie die in principe nooit uitgaat. In de winter, wanneer de warmtevraag van klanten hoog is worden ook de aardgasgestookte hulpwarmtecentrales ingezet. In de winter ziet u daarom vaker een rookpluim uit de hulpwarmtecentrale komen. Wanneer de BioWarmteCentrale de vraag weer alleen aan kan, gaan deze centrales weer uit.

Hoe wordt het tapwater opgewarmd?

In de afleverset zit een warmtewisselaar om het leidingwater van het  waterleidingbedrijf te verwarmen voor het warme tapwater in de keuken en in de badkamer. Dit water komt niet in (fysiek) contact met water uit het warmtenet.

Ik wil een verhoging van de warmwater capaciteit. Hoe vraag ik dat aan?

Vraag 1) Bent u niet/wel de woningeigenaar?:
Bent u niet de woningeigenaar: regel de aanvraag dan met uw verhuurder.

Bent u wel de woningeigenaar?
Vraag 2) Is de warmte-afleverset niet/wel in uw eigendom?

Is de warmte-afleverset niet in uw eigendom (maar in eigendom van Stadsverwarming Purmerend): neem dan contact op met onze Klantenservice.

Is de warmte-afleverset wel in uw eigendom. Vraag dan een nieuwe afleverset aan. Log hiervoor in op Mijn Stadsverwarming en ga naar het formulier ‘afleverset vervanging’

Gaat het om een aanvraag voor tapwaterverzwaring bij nieuwbouw? Download dan het aanvraagformulier tapwaterverzwaring nieuwbouw.

Wat is de Warmtewet?

De Warmtewet is een initiatief van de Tweede Kamer om de consument, de verbruiker van warmte, te beschermen. In de warmtewet worden allerlei zaken rondom de warmtelevering geregeld waaronder de prijs die een klant maximaal gaat betalen voor warmte. Kijk voor meer informatie over de Warmtewet op www.consuwijzer.nl en www.acm.nl

Kan ik een waterontharder (laten) plaatsen?

Technisch gezien is er geen enkel bezwaar om een waterontharder te (laten) plaatsen.

Is stadsverwarming in combinatie met zonneboiler/zonnecollectoren mogelijk?

Wilt u een zonneboiler/zonnecollectoren plaatsen voor uw warme tapwater in uw woning? Neem dan contact op met een erkend Keurmerk Installateur.

Is stadsverwarming duurzaam?

De meeste woningen in Nederland worden nu nog verwarmd met behulp van een gasgestookte cv-ketel. Bij verbranding van gas komen er broeikasgassen (C02) vrij en dat is slecht voor het milieu.  Woningen die aangesloten zijn op het Purmerendse warmtenet worden voor het grootste deel verwarmd met de warmte van onze BioWarmteCentrale. Deze warmte wordt duurzaam opgewekt met de houtsnippers van Staatsbosbeheer. Bij stadsverwarming komt er dus veel minder CO2 vrij en dat draagt bij aan een beter milieu.

Ik wil graag een afspraak maken en langskomen. Wat zijn jullie openingstijden?

Neem contact op met onze afdeling Klantenservice, telefoonnummer 0900 9807 (lokaal tarief) op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 18.00 uur, om een afspraak te maken.

Wat is blokverwarming?

Blokverwarming houdt in dat meerdere woningen, die samen in een complex zitten, verwarmd worden door slechts één centrale aansluiting. Het is wel zo dat er per individuele aansluiting een warmte-afleverset aanwezig is.

Wat is een GigaJoule?

Het verbruik van stadsverwarming wordt gemeten in GigaJoule (GJ). De GigaJoule meter meet de warmte die door uw installatie is afgegeven aan uw woning. Dat werkt als volgt. De meter meet het aantal liters water dat door de radiatoren stroomt en het verschil in temperatuur van het inkomende en uitgaande water.

Wat is een graaddag?

Een graaddag is geen dag, maar een rekeneenheid voor de hoeveelheid energie die nodig is om een woning te verwarmen.Het aantal graaddagen per dag is het verschil tussen de binnentemperatuur en de gemiddelde buitentemperatuur op die dag.
Bij een graaddagenberekening wordt uitgegaan van een gemiddelde binnentemperatuur van 18°C. Is de gemiddelde buitentemperatuur op een dag bijvoorbeeld 10°C, dan zijn er die dag (18-10=) 8 graaddagen.
Is de gemiddelde buitentemperatuur hoger dan 18°C, dan is het aantal graaddagen die dag nul. Hoe hoger het aantal graaddagen in een bepaalde periode, hoe meer energie er nodig is om een woning te verwarmen.

De gemiddelde buitentemperatuur wordt gemeten door het KNMI. De graaddagen voor Purmerend worden berekend aan de hand van twee weerstations, namelijk Schiphol en De Kooy.

Wat is een regelstation?

Een regelstation is een drukregelstation dat ervoor zorgt dat het water op de juiste manier circuleert over een (deel van een) wijk.

Wat is de functie van de warmte-afleverset?

De afleverset heeft drie functies:

1.Verwarmen van de woning
De  afleverset zorgt dat er warm cv-water naar uw binneninstallatie gaat. Het stadsverwarmingswater stroomt door uw verwarmingssysteem.

2. Warm tapwater leveren
In de warmte-unit zit een warmtewisselaar. Die verwarmt koud leidingwater van het waterleidingbedrijf, zodat u warm water heeft in uw keuken en badkamer.

3.Warmteverbruik registreren
Aan de afleverset hangt een warmtemeter. Die registreert het warmteverbruik in Gigajoules (GJ).

Hoe wordt de temperatuur in mijn woning geregeld?

De temperatuur in de woning wordt meestal geregeld door de combinatie van de kamerthermostaat en de cv-klep, een centrale radiatorkraan die te vinden is in de meterkast bij de warmte unit. De cv-klep en kamerthermostaat regelen de centrale toevoer naar alle radiatoren. Als de kamerthermostaat aangeeft dat de temperatuur lager is dan gewenst zal deze een signaal geven aan de cv-klep. De cv-klep zal dan open gaan en het stadsverwarmingwater laten circuleren door de radiatoren totdat de kamerthermostaat meet dat de temperatuur gelijk is aan de gewenste temperatuur.

Het is ook mogelijk dat uw woning is voorzien van radiatoren met thermosstatische radiatorkranen. In dat geval wordt de temperatuur per radiator geregeld zoals hierboven beschreven. Met behulp van een centrale nachtverlaging kan de centrale toevoer worden verminderd voor de periodes dat de verwarmingsinstallatie op een lager niveau gebruikt wordt.

Heb ik voor stadsverwarming geen CV-ketel, boiler of geiser nodig?

Nee. Bij stadsverwarming komt warm water via een goed geïsoleerd leidingnet de warmte-installatie in uw meterkast binnen. Het warme water zorgt voor de verwarming van uw woning en voor warm water uit de kraan.

Ik wil graag vloerverwarming. Kan dat met stadsverwarming?

Ja, maar bij de aanleg van het vloerverwarmingsysteem moet wel rekening gehouden worden met een aantal technische voorwaarden. Deze zijn te vinden in de Technische Aansluitvoorwaarden Kleinverbruikers.

Kan ik meer warm water (grotere capaciteit) krijgen?

Of meer warm water mogelijk is, hangt af van de locatie van uw aansluitadres. U heeft toestemming nodig van SVP en betaalt eenmalig een eigen bijdrage. Voor informatie hierover kunt u telefonisch contact opnemen met onze Klantenservice via 0900 9807 (lokaal tarief). Op werkdagen bereikbaar tussen 8:00 uur – 18:00 uur.

Ik ga mijn huis (laten) verbouwen en/of ik ga graven. Waar moet ik op letten?

Wees bij graven bedacht op de leidingen van stadsverwarming. Doe een KLIC-melding bij het kadaster.

Ik ben afgesloten. Wat nu?

Als u vanwege een betalingsachterstand bent afgesloten,  dan kunt u voor deze vraag bij de deurwaarder terecht. Bent u vanwege een andere reden dan een betalingsachterstand afgesloten, dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze Klantenservice via 0900 9807 (lokaal tarief). Op werkdagen tussen 8:00 uur – 18:00 uur.

Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?

U kunt uw klacht doorgeven aan onze klantenservice. Dit kan per mail, post of telefoon. Hier vindt u onze contactgegevens

Heeft u schade door een storing of werkzaamheden ondervonden?

Wij verzoeken u de geleden schade te verhalen via uw eigen inboedel- en/of opstalverzekering.

In het bijzondere geval dat uw schadeverzekeraar niet tot uitkering overgaat, kunt u zich alsnog tot ons wenden. In dat geval vragen wij om een schriftelijke mededeling, voorzien van argumenten van uw verzekeraar dat zij deze schade niet in behandeling wensen te nemen. U kunt dit mailen naar: [email protected] of per post verzenden naar Stadsverwarming Purmerend, Postbus 470, 1440 VB Purmerend.

Daarnaast, om tot een goede bepaling van de schade te kunnen komen, verzoeken wij u de volgende gegevens te verzamelen:

  1. zo mogelijk foto’s van de ontstane schade;
  2. een gedetailleerde beschrijving van de beschadigde eigendommen, indien mogelijk met opgaaf van nieuwwaarde, jaar van aanschaf, oorspronkelijke aanschafwaarde en aankoopnota‘s;
  3. zo mogelijk een opgave van de kosten voor de vervanging dan wel herstel van de beschadigde goederen.

Wat kost Stadsverwarming Purmerend?

Stadsverwarming Purmerend (SVP) heeft op basis van artikel 5 van de Warmtewet de plicht warmtelevering in het verzorgingsgebied zeker te stellen, en dit tegen redelijke prijzen en voorwaarden en met een goede kwaliteit van dienstverlening. Voor het toezicht op de uitvoering van deze taak, de implementatie en naleving van de nieuwe Warmtewet is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) verantwoordelijk.

Het tarief voor het gebruik van stadsverwarming is als volgt opgebouwd:

  • Variabele kosten
  • Vaste kosten

Variabele kosten voor warmte

Dit zijn de kosten voor het verbruik van stadswarming. De hoeveelheid stadsverwarming die u gebruikt wordt gemeten in Gigajoule (GJ). Eén Gigajoule komt overeen met 35,2 m³ aardgas. Op de factuur ziet u deze kosten terug als Warmte (per GJ). Dit is voor de ruimteverwarming en voor het verwarmen van uw kraanwater.

Vaste kosten voor warmte

De vaste kosten voor stadsverwarming staan los van de hoeveelheid warmte die u verbruikt en bestaan uit 3 onderdelen:

1) De vaste kosten voor het warmteverbruik, volgens het tariefbesluit van de ACM.
Dit zijn de vaste kosten voor het beheer en onderhoud van het warmtenetwerk. Hiervoor betaalt u nooit meer dan de normprijs van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM noemt dit het verbruiksonafhankelijke tarief. Op uw factuur is dit een onderdeel van Vastrecht warmte.

2) Het meettarief voor het warmteverbruik, volgens het tariefbesluit van de ACM.
Dit zijn de vaste kosten voor onderhoud en vervanging van de meter en het opnemen en verwerken van de meterstanden. Hiervoor betaalt u nooit meer dan de normprijs van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Op uw factuur is dit een onderdeel van Vastrecht warmte.

3) Service, onderhoud en huur van de afleverset, indien de afleverset in eigendom van SVP is. De ACM stelt de tarieven vast en SVP neemt deze tarieven over. De ACM houdt toezicht op de tarieven.
Dit zijn de vaste kosten voor beheer, onderhoud en vervanging van de afleverset in uw woning. De afleverset brengt de warmte van het warmtenet veilig over naar uw binneninstallatie. De afleverset zorgt vervolgens voor de ruimteverwarming en voor de verwarming van uw kraanwater.

Kijk hier voor de Tarieven 2019.

Waarom betaal ik een Aansluitbijdrage (ASB)?

Bij een nieuwe aansluiting wordt door Stadsverwarming Purmerend aan de aanvrager een eenmalige aansluitbijdrage in rekening gebracht. Stadsverwarming Purmerend draagt er zorg voor dat zowel het primaire net (hoofdnet), het secundaire net (straatniveau) en de aansluitleidingen voor de woning of het bedrijf worden aangelegd en aangesloten op het reeds bestaand stadsverwarmingsnet. De aansluitbijdrage is een projectbijdrage ter dekking van een deel van de  kosten voor de ontsluiting van de nieuwe aansluiting.

Waarom betaal ik de huur van de afleverset?

U betaalt huur als de afleverset in het bezit is van Stadsverwarming Purmerend. Iedere nieuwe afnemer van warmte krijgt van SVP in een nieuwe woning of bedrijf een afleverset. De afleverset is bedoeld voor de levering van ruimteverwarming op de binneninstallatie en bevat doorgaans ook een warmtapwaterapparaat voor de verwarming van het leidingwater. De afleverset is en blijft eigendom van het warmtebedrijf. Dit is bepaald in de warmtewet. De afnemer betaalt maandelijks een huurbedrag voor het gebruik van de afleverset. Voor dit huurbedrag heeft u als afnemer dus de beschikking over de afleverset, maar bent u ook verzekerd van kosteloze service, onderhoud, reparatie en eventueel vervanging.

Op welke manieren kan ik betalen en welke kosten zijn daaraan verbonden?

SVP biedt haar klanten meerdere mogelijkheden voor betaling: automatische incasso, AcceptEmail, acceptgiro (al dan niet via internetbankieren) en de E-Factuur (via internetbankieren).
Voor meer informatie over betaalwijzen en de daaraan verbonden kosten klikt u hier.

Ik wil een betalingsregeling aanvragen, kan dat?

U moet bijbetalen op uw jaarafrekening en u kunt het bedrag niet in één keer betalen. U kunt een betalingsregeling aanvragen voor uw jaarafrekening. Log hiervoor in op Mijn Stadsverwarming. Voor termijnnota’s worden geen betalingsregelingen afgesloten. Als u meer uitleg nodig heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met onze Klantservice via 0900 9807 (lokaal tarief). Op werkdagen bereikbaar tussen 8:00 uur – 18:00 uur.

Moet ik administratiekosten betalen als ik mijn acceptgiro via internet betaal?

SVP maakt extra kosten voor de administratieve afhandeling van betaling per acceptgiro (arbeidsuren, bank, drukwerk en porto). Deze kosten worden ook gemaakt als u de papieren acceptgiro via internetbankieren betaalt. Bij Automatische Incasso heeft u deze kosten niet.

Ik wil internetbankieren en geen administratiekosten betalen. Kan dat?

Met de E-Factuur ontvangt u uw factuur per mail en betaalt u deze via internetbankieren. De E-Factuur scheelt ons in papier- en portokosten en is daarom goedkoper dan de acceptgiro. De overige door ons gemaakte kosten (administratieve afhandeling en bankkosten) brengen wij in rekening. Bij Automatische Incasso heeft u deze kosten niet.

Ik wil per AcceptEmail betalen en geen administratiekosten betalen. Kan dat?

U ontvangt uw factuur per AcceptEmail. Door op deze wijze te betalen, scheelt ons dat in papier- en portokosten en is het daarom goedkoper dan betalen per acceptgiro. De overige door ons gemaakte kosten (administratieve afhandeling) brengen wij in rekening. Bij Automatische Incasso heeft u deze kosten niet.

Hoe kan ik administratiekosten/acceptgirokosten vermijden?

Automatische incasso is gratis en is de gemakkelijkste manier om uw facturen te betalen. Naast gratis betaalgemak heeft automatische incasso nog een aantal voordelen: u heeft er geen omkijken meer naar en betaalt altijd op tijd (zelfs in uw vakantie), het is beter voor het klimaat (minder papier, inkt en transport), en u houdt grip op uw betalingen doordat u kunt terugboeken (storneren) via uw bank. U kunt uw betaalwijze aanpassen door in te loggen op Mijn Stadsverwarming.

Hoe worden de tarieven bepaald?

De warmteprijs is gebaseerd op de gasprijs, volgens het Niet-Meer-dan-Anders principe. De ACM stelt jaarlijks het landelijke maximum tarief vast voor zowel vastrecht als verbruiksprijs in Gigajoules (GJ).

Wat is het maandelijkse termijnbedrag?

Maandelijks betaalt u een termijnbedrag voor de energie die u verbruikt, en voor de huur van de afleverset (indien de afleverset eigendom is van SVP). Na iedere jaarafrekening wordt een nieuw termijnbedrag berekend. Voor het bepalen van de hoogte van het termijnbedrag berekenen wij  het verwachte gebruik aan warmte voor de komende periode. Deze periode loopt vanaf datum laatste jaarafrekening tot de datum van de volgende jaarafrekening. Als u tussentijds op het adres bent komen wonen,  dan geldt de inhuisdatum als de startdatum van de periode voor het termijnbedrag.

Wanneer wordt mijn termijnbedrag aangepast?

Uw termijnbedrag kan 2 x per jaar door ons worden aangepast: 1 x op basis van onze nieuwe tarieven en 1 x op basis van uw jaarafrekening.

Hoe berekent u mijn termijnbedrag als ik een nieuwe klant ben of naar een nieuw adres verhuis?

Op basis van het aansluitvermogen van uw woning en het type woning maken wij een inschatting van uw jaarverbruik.

Ik heb mijn jaarafrekening gekregen en moet bijbetalen. Hoe kan dat?

Uw termijnbedrag is gebaseerd op een schatting van uw verbruik. Het kan zijn dat het een strenge winter is geweest, waardoor het door ons berekende termijnbedrag te laag uitviel. Ook kan het zijn dat u uw termijnbedrag zelf teveel heeft verlaagd en daardoor bij de jaarafrekening voor uw daadwerkelijk verbruik moet bijbetalen.

Ik heb een betalingsherinnering, aanmaning of vordering gekregen. Wat nu?

Betalingsherinnering
De betalingstermijn van uw warmtefactuur is 14 dagen. Betaalt u niet binnen deze termijn, dan ontvangt u een herinnering. Aan deze herinnering zijn geen extra kosten verbonden. U krijgt maximaal 14 dagen om uw factuur alsnog te voldoen. In de herinneringsbrief wijzen wij u alvast op de hoogte van de incassokosten indien u niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen uw factuur voldoet.

Aanmaning
Hebben wij uw betaling op de vervaldatum van de herinnering nog steeds niet ontvangen, dan volgt een aanmaning. Hiervoor brengen wij minimaal €40, – in rekening. Blijft u hierna nog steeds in gebreke dan wordt de vordering overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder. Aan de incassofase bij de deurwaarder zijn voor u hoge kosten verbonden.

Voorkom extra kosten en overdracht van uw dossier aan de deurwaarder door op tijd te betalen. Wilt u geen risico lopen en zonder moeite altijd op tijd betalen? Betaal dan uw facturen met behulp van Automatische Incasso.

Ik heb geen factuur gezien maar krijg wel een aanmaning. Hoe kan dat?

Indien uw gegevens niet correct of onvolledig zijn, kan het gebeuren dat post niet (tijdig) aankomt. Voor niet ontvangen correspondentie als gevolg van onjuiste en/of onvolledige gegevens kan SVP geen verantwoordelijkheid aanvaarden. U kunt uw factuuradres wijzigen in Mijn Stadsverwarming.

Als u met behulp van automatische incasso betaalt, dan ontvangt u geen factuur. Als wij niet kunnen incasseren of als het geïncasseerde bedrag wordt gestorneerd, dan ontvangt u een betalingsherinnering en aanmaning.

Waarom krijg ik een betalingsherinnering en/of aanmaning terwijl ik via automatische incasso betaal?

Het is mogelijk dat tijdens de automatische incasso onvoldoende saldo op uw rekening stond. Als er onvoldoende saldo op uw rekening staat wordt het te incasseren bedrag niet afgeschreven. Sommige banken schrijven het bedrag wel af maar storneren het vervolgens weer. Zorg ervoor dat u tijdens de afschrijving voldoende saldo heeft.

Hoe kan ik de hoogte van het maandelijkse termijnbedrag veranderen?

Op het online klantportaal Mijn Stadsverwarming kunt u uw termijnbedrag aanpassen. Dit doet u door door uw huidige meterstand in te voeren. Op basis van de ingevoerde stand ontvangt u een advies. Wilt u uw termijnbedrag met meer dan 10% verlagen, neem dan contact op met onze Klantenservice via 0900 9807 (lokaal tarief). Op werkdagen bereikbaar tussen 8:00 uur – 18:00 uur.

Wat houdt het niet-meer-dan-anders-principe in?

Het warmtetarief is gebaseerd op het ‘niet-meer-dan-anders-principe’ (NMDA). Daarmee is de gebruiker door wet beschermd tegen hogere prijzen dan verwarming op basis van aardgas. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op basis van het ‘niet-meer-dan-anders-principe’ (NMDA) de zogeheten maximumprijs voor warmte vastgesteld. Deze maximumprijs is gelijk aan de prijs die een klant zou betalen in geval de klant geen stadsverwarming zou hebben, maar verwarming op basis van aardgas. Warmteleveranciers mogen niet meer dan de maximumprijs aan haar klanten berekenen. De ACM houdt toezicht of de warmteleveranciers zich houden aan de maximumprijs.

Is stadsverwarming duurder (dan gas)?

Nee. De tarieven van stadswarmte zijn gebaseerd op het niet-meer-dan-anders-principe (NMDA): de warmtetarieven worden gebaseerd op de kosten die in de alternatieve gassituatie gemaakt zouden worden, waardoor stadsverwarming niet duurder dan gas kan zijn.

Wat is het rekeningnummer (IBAN-nummer) van Stadsverwarming Purmerend?

Het rekeningnummer (IBAN-nummer) van SVP is: ING: NL67INGB0005102469.
Let op: als u een factuur betaalt, vermeld dan altijd uw klantnummer en factuurnummer.

Wanneer kom ik in aanmerking voor compensatie?

Klik hier voor de “Compensatieregeling bij Warmte in geval van ernstige storingen voor verbruikers met een aansluiting van maximaal 100 kW”.
Deze regeling komt voort uit de Warmtewet en is opgesteld naar analogie van de compensatieregeling bij storingen die door de beheerders van elektriciteit en gas wordt toegepast. Dat wil zeggen dat -net als bij elektriciteit en gas- bij warmtelevering een compensatie wordt geboden in geval van een acute storing in respectievelijk de elektriciteitskabel, gasleiding of warmteleiding. De wettelijke regelingen voorzien geen compensatie in geval van een leveringsonderbreking als gevolg van storingen bij de elektriciteits-, gas- of warmteproductie.

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?

Wilt u snel en eenvoudig uw gegevens wijzigen, facturen inzien en meer? Dat kan door in te loggen op ons online klantenportaal Mijn Stadsverwarming.

Hoe kan ik de levering van stadsverwarming stopzetten en de overeenkomst opzeggen na het overlijden van een naaste?

Gecondoleerd met het overlijden van uw naaste. We wensen u veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Wij ontvangen graag een kopie van akte van overlijden.

Als het om een koopwoning gaat dan kunt u het afmeldformulier invullen als de  woning is verkocht. Wij hebben de verkoopdatum en eindmeterstand nodig voor het opmaken van de eindafrekening.

Betreft het een huurwoning? Dan kunt u op het afmeldformulier de einddatum huurovereenkomst en de eindmeterstand invullen. Na ontvangst van het afmeldformulier zullen wij de eindafrekening opmaken.

Voor meer informatie kunt u (telefonisch) contact opnemen met onze Klantenservice via 0900 9807 (lokaal tarief). Op werkdagen bereikbaar tussen 8:00 uur – 18:00 uur.

Het contract van stadsverwarming stond op naam van mijn partner en die is onlangs overleden. Kan ik het contract en de betalingen op mijn naam overzetten?

Gecondoleerd met het overlijden van uw partner. Wij wensen u veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Wij ontvangen graag een kopie van akte van overlijden.

Op Mijn Stadsverwarming [inloggen]  is het mogelijk om gegevens aan te passen.

Lukt dit u niet dan verzoeken wij u (telefonisch) contact op te nemen met onze Klantenservice. Zij helpen u graag verder.

Kan ik me laten afsluiten?

Ja, maar daar zijn kosten aan verbonden. Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice.

Wat moet ik doen bij een storing?

Wanneer kom ik in aanmerking voor compensatie?

Klik hier voor de “Compensatieregeling bij Warmte in geval van ernstige storingen voor verbruikers met een aansluiting van maximaal 100 kW”.
Deze regeling komt voort uit de Warmtewet en is opgesteld naar analogie van de compensatieregeling bij storingen die door de beheerders van elektriciteit en gas wordt toegepast. Dat wil zeggen dat -net als bij elektriciteit en gas- bij warmtelevering een compensatie wordt geboden in geval van een acute storing in respectievelijk de elektriciteitskabel, gasleiding of warmteleiding. De wettelijke regelingen voorzien geen compensatie in geval van een leveringsonderbreking als gevolg van storingen bij de elektriciteits-, gas- of warmteproductie.

Wat moet ik weten over onderhoud?

Het is belangrijk dat uw warmte-afleverset goed onderhouden wordt. Hier leest u waarom.

Waarom mag de warmteleverancier –in dit geval SVP– alleen de afleverset vervangen?

In de woning is een afleverset aanwezig die ervoor zorgt dat het tapwater wordt opgewarmd en dat de binneninstallatie goed werkt. In veel gevallen is deze afleverset in eigendom van SVP, die tevens zorgt voor service en onderhoud. In andere gevallen is de afleverset in eigendom van de woningcorporatie of van de woningeigenaar. Indien deze afleverset niet goed meer werkt en vervangen moet worden dient dit volgens de Warmtewet  door SVP te gebeuren. De wetgever heeft hiervoor gekozen uit oogpunt van veiligheid en om de juiste werking van de warmtevoorziening te kunnen garanderen. Een slecht functionerende afleverset heeft namelijk veel invloed op de werking van het warmtenet en de leveringszekerheid. Zo zal bij geen of slecht onderhoud van de afleverset uiteindelijk lekkage kunnen ontstaan, die kan leiden tot doorroesten van de warmteleidingen op de plek waar ze de woning binnenkomen. Reparatie van deze lekkage kan dan in veel gevallen alleen door tegen hoge kosten een heel wijkdeel van het warmtenet af te sluiten. Omdat de afleverset zo’n duidelijke invloed heeft op het functioneren van de warmtelevering, heeft de wetgever ervoor gekozen dat alleen de warmteleverancier de afleverset mag vervangen.

Om te voorkomen dat de gevraagde tarieven voor de afleverset niet te hoog zijn, mag de leverancier volgens de Warmtewet daarvoor de redelijke kosten vragen. De Autoriteit Consument en Markt heeft de tarieven gecontroleerd die SVP op basis van de redelijke kosten vraagt. Overigens zal met de Herziene Warmtewet die in 2019 van kracht wordt, een maximum tarief gaan gelden voor de huur en service van de afleverset. 

Wie doet het onderhoud van de warmte-afleverset?

Als u uw afleverset huurt bij Stadsverwarming Purmerend, dan zorgen wij ervoor dat uw afleverset tijdig wordt nagekeken. In uw huur zit immers het volgende inbegrepen:

  • Kosteloos verhelpen van storingen zonder monteur- en materiaalkosten;
  • Kosteloze service en onderhoud (indien noodzakelijk);
  • Kosteloze vervanging van de warmte-afleverset in geval van niet repareerbare storing of bij einde van de technische levensduur.

Als de afleverset van uzelf of de woningbouwvereniging is en deze is aan vervanging toe, dan geldt het volgende. Bij huurwoningen regelt de verhuurder doorgaans het onderhoud en herstel van de installatie. Bent u eigenaar van uw woning? Dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor.

Kan ik een service- of onderhoudscontract afsluiten?

Als u eigenaar bent van de woning en de warmte-afleverset is in uw eigendom (dit kunt u o.a. terugvinden op uw facturen) dan kunt u een onderhoudscontract afsluiten bij een Keurmerk Installateur. Is de afleverset ouder dan 15 jaar en aan vervanging toe, dan geldt het volgende.)

Bij welke installateur kan ik terecht?

Vanwege de specifieke kenmerken van stadsverwarming adviseren wij u expliciet om een Keurmerk Installateur te raadplegen. Als eigenaar bent u eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden aan de installatie conform de Technische Aansluitvoorwaarden Kleinverbruikers van SVP.

Er staat water in mijn kruipruimte. Wat moet ik doen?

Water in de kruipruimte is meestal het gevolg van een hoge grondwaterstand. Het is noodzakelijk het water in de kruipruimte te verminderen door een goed werkende drainage of meer natuurlijke ventilatie. Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor een goede werking van de drainageleidingen. Voor de aansluiting van de drainageleiding op het riool kun u contact opnemen met Gemeente Purmerend.  

Er staat water in mijn kruipruimte. Is dat een probleem?

Het is niet de bedoeling dat er water in de kruipruimte staat. Stalen leidingen (ook stadsverwarming) die onder water staan raken op den duur defect door corrosie. Bovendien kan door water in de kruipruimte de luchtvochtigheid in huis toenemen, met als mogelijke gevolgen schimmels, ongedierte, aantasting bouwdelen etc.

Ik heb water in mijn kruipruimte staan. Heeft dat invloed op de stadsverwarmingleidingen?

Dat heeft zeker invloed op de leidingen. Het heeft echter geen invloed op de warmtelevering en ook niet op de meterstand. Het stadsverwarmingwater is dusdanig bewerkt dat de leidingen van binnenuit niet kunnen roesten. De leiding gaat echter wel vanaf de buitenkant roesten als er vocht komt tussen de leiding en de isolatie. De leiding is warm en het vocht kan in dat geval niet weg, een ideale omgeving voor roestvorming. Normaal gesproken kan dat niet gebeuren, maar helaas gebeurt dat wel als er teveel water in de kruipruimte staat met allerlei vervelende gevolgen voor zowel de bewoners als SVP. 

Er staat water in mijn kruipruimte. Komt dat door stadsverwarming?

Dat is meestal niet het geval. De grondwaterstand in Purmerend is van zichzelf hoog. Water van stadsverwarming is warm dus als het water afkomstig is van stadsverwarming zult u dat merken aan warme vloeren en dampvorming. Ga in dat geval ivm veiligheid nooit zelf op onderzoek uit, maar neem zsm contact met ons op.  

Ik wil werken in de kruipruimte. Kan dat?

U wilt dus werken in een besloten ruimte en daar zijn veiligheidsregels voor. Laat u zich van tevoren goed informeren over de veiligheid en let vooral op de aanwezigheid van kabels en leidingen. Bij twijfels of vragen betreffende stadsverwarming dient u contact met ons op te nemen.

Lees ook het Informatieblad Veiligheid.

Hoe laat ik een warmte-afleverset (ook wel ‘unit’ genoemd) plaatsen, verwijderen of wisselen?

De meter toont geen gegevens op het display. Doet de meter het wel goed?

Wanneer er een waarde op de display wordt weergegeven, werkt de meter naar behoren. Geeft het display helemaal niets aan? Neemt u dan aub contact met ons op. Indien nodig maken wij een afspraak met u om de meter te komen vervangen of repareren.

Mijn meterstand klopt niet. Kan ik een nieuwe meter krijgen?

U kunt het idee hebben dat uw warmtemeter niet goed functioneert, omdat uw verbruik hoger of lager is dan verwacht. U kunt meer inzicht krijgen in uw verbruik door wekelijks of maandelijks uw warmtestand te noteren.

Als u twijfelt over het goed functioneren van de warmtemeter, neem dan contact met ons op.

De display van mijn meter knippert / is leeg / zegt ‘code E128’. Wat betekent dat?

Dit betekent dat de batterij van de meter vervangen moet worden. Neemt u hiervoor aub contact op met Klantenservice. 

Mijn thermostaat/CV-klep doet het niet. Wat kan ik doen?

Dit deel van de installatie behoort tot de binneninstallatie en niet tot de verantwoordelijkheid van SVP. Neemt u contact op met een Keurmerkinstallateur als u eigenaar bent van de woning. Bent u huurder? Neem dan contact op met de verhuuder van de woning.

Hoe kan ik energie besparen?

Goed onderhoud kan u helpen energie te besparen. Kijk u hier voor Energiebesparende tips.

 

Wanneer worden de meterstanden opgenomen voor de jaarafrekening?

Afhankelijk van de wijk waarin u woont, bent u ingedeeld in een groep. Als uw groep aan de beurt is, ontvangt u een meterstandenkaart met meer informatie en een oproep om uw meterstanden van dat moment aan ons door te geven. Een keer in de drie jaar komt een meteropnemer langs om de meterstand op te nemen.

U kunt uw jaarafrekening zo snel mogelijk, nadat we uw meterstanden hebben ontvangen, op uw “Mijn Stadsverwarming”-omgeving inzien. 

Hoe meet de meter mijn warmteverbruik?

De warmtemeter in de warmte-afleverset meet zowel de hoeveelheid water die door de set stroomt als het verschil in temperatuur van het stadsverwarmingwater dat wordt aangevoerd en dat retour gaat. In de meter wordt dan exact uitgerekend hoeveel warmte in de woning is verbruikt. Deze hoeveelheid warmte wordt uitgedrukt in Giga Joule (GJ).

Waar kan ik meer informatie vinden over mijn meter?

In de Meterhandleiding kunt u meer informatie vinden over de drie meest voorkomende meters: Kamstrup Multical 401, Multical 111 en Multical 66. En hier vindt u de Handleiding Multical 402.

Wat is mijn verbruik? Hoe kan ik mijn verbruik bijhouden?

U kunt uw verbruik heel makkelijk zelf bijhouden door maandelijks uw warmtestand te noteren op onze Meterstandkaart (voorzijde). U kunt deze zelf printen, of per mail bij ons opvragen. Kijk voor de volledigheid en mogelijke besparingstips ook naar onze Meterstandkaart (achterzijde).

Wat is een gemiddeld verbruik?

Het verbruik is van veel factoren afhankelijk: type woning, isolatiewaarde woning, uw comfortwensen, enz. Het gemiddeld verbruik per aansluiting is ongeveer 35 GigaJoule.

Wanneer er bomen worden gekapt, belandt al dit hout bij SVP in de BioWarmteCentrale?

Nee. Het meeste hout  van de boom (85%) wordt gebruikt om planken en balken, papier of karton en plaatmateriaal van te maken. Takken en toppen van bomen zijn reststromen. Dat is ongeveer 15% van de boom. Alleen deze delen van bomen worden gebruikt voor warmteproductie. Er worden geen bomen gekapt specifiek voor het verbranden in de ketels van de warmtecentrale. Ook uit het onderhoud van landschapselementen en bijvoorbeeld heideterreinen komt biomassa als reststroom vrij dat benut wordt als energiehout.

Het aangroeien van de bossen gaat toch veel minder snel dan het oogsten van al het energiehout?
Dus wordt er minder CO2 door bomen opgenomen. Waarom is het dan toch duurzaam
?

De hoeveelheid hout (waarvan hout voor biomassa maar een klein deel is) die Staatsbosbeheer uit het bos haalt, bedraagt ongeveer 70 – 80 procent van de bijgroei. De voorraad hout in het bos neemt dus nog steeds toe, ondanks de winning van hout en benutting van de reststroom hiervan voor biomassa. Daarmee is de CO2 vastlegging in de Nederlandse bossen groter dan de CO2 uitstoot door verbranding van biomassa uit Nederland.

Overigens, als de takken waarvan nu houtsnippers worden gemaakt in het bos achterblijven dan komt bij vertering ook de opgeslagen CO2 weer vrij.  

Er wordt gezegd dat bij het stoken van steenkool minder CO2 vrijkomt dan bij het stoken van hout.
Klopt dat
?

 De BioWarmteCentrale zet bijna 90% van de energie uit de biomassa om in bruikbare duurzame warmte. Dat is meer dan twee keer zo hoog als het rendement van een kolencentrale bij de productie van elektriciteit uit biomassa. SVP gelooft erin dat je een hoogwaardige duurzame brandstof als biomassa zo effectief mogelijk moet omzetten.

De CO2 van biomassa is onderdeel van de natuurlijke koolstofdioxidekringloop op aarde. Wanneer de takken vanzelf in de natuur vergaan, komt dezelfde CO2 vrij. Dus er komt niet meer CO2 bij. Als bomen groeien, nemen ze daarvoor weer CO2 op uit de atmosfeer.

De discussie gaat over hoe lang dat duurt, maar iedereen is het er over eens dat de duur korter is dan bij fossiele brandstoffen (waar de koolstofdioxide in miljoenen jaren in de aarde is vastgelegd in de vorm van fossiele brandstoffen en nu in de atmosfeer terecht komt). Fossiele CO2 is daarmee een probleem. Die koolstof is in de loop van honderden miljoenen jaren in de aarde vastgelegd in de vorm van steenkool, aardolie en aardgas, maar komt sinds de start van de industriële revolutie in recordtempo in de atmosfeer en versterkt zo het broeikaseffect. Hernieuwbare, duurzame biomassa is dan ook te verkiezen boven fossiele energie. Hout is een hernieuwbare grondstof.  

Vroeger bleef de reststroom met top- en takhout achter in de natuur. Nu gaat het als biomassa naar de BioWarmteCentrale. Dat is toch niet goed voor de bodemkwaliteit en de biodiversiteit?

Staatsbosbeheer past duurzaam bosbeheer toe overeenkomstig criteria van FSC. Dit betekent o.a. dat er altijd voldoende dood hout in het bos en de natuur achterblijft voor de biodiversiteit en voeding voor het bodemleven. Takken en toppen van bomen worden alleen gebruikt indien de bodem en mineralenbalans dit toelaat. Op voedselarme gronden laat Staatsbosbeheer de takken dus liggen. Het Better Biomass certificaat toont aan dat de geleverde biomassa voldoet aan internationale criteria voor duurzaamheid en ketenbeheer. Better Biomass certificaat wordt beheerd door NEN.

Komt écht al de biomassa uit Nederland, of toch ook van overzee?

SVP krijgt de houtsnippers aangeleverd door Energiehout BV, een 100 procent dochteronderneming van Staatsbosbeheer. De biomassa komt alleen uit Nederland.  

Is er wel genoeg biomassa beschikbaar voor Purmerend?
Stel dat iedereen in Nederland straks warmte vanuit biomassa krijgt
?

Ja, voor Purmerend is er voldoende beschikbaar in Nederland. Maar er is inderdaad een limiet op het gebruik van energiehout uit Nederland. Staatsbosbeheer zal nooit meer leveren dan uit het beheer en  van natuur, bos en landschap vrijkomt als hernieuwbare grondstof. Er wordt dan ook niet meer hout geoogst dan dat er aangroeit. Van elke boom die voor houtoogst gekapt wordt, gaat alleen het tak- en tophout naar de houtversnipperaar.

Biomassa is op dit moment een belangrijke schakel in de energietransitie. Maar er zijn meerdere technieken nodig om in Nederland van het aardgas af te gaan en om het warmtenet in Purmerend nog duurzamer te maken. SVP ziet ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld geothermie. Maar ook aquathermie, restwarmte van de industrie of datacenters zijn mogelijkheden voor warmteproductie. Iedere warmteleverancier zal hierin een eigen afweging maken, afhankelijk van de nabijheid van de hernieuwbare bronnen. In Nederland zijn we nog voor ongeveer 95 procent van de woningen afhankelijk van fossiele energie. Maar Purmerend is al voor meer dan 75 procent van het gas af.

Hoe is de duurzaamheid van biomassa gegarandeerd?

De houtsnippers worden geleverd door Energiehout BV, een 100 procent dochteronderneming van Staatsbosbeheer, onder het certificaat van Better Biomass (ook wel bekend onder de naam NTA8080). Het Better Biomass certificaat toont aan dat de biomassa voldoet aan internationale criteria voor duurzaamheid en ketenbeheer. Better Biomass certificaat wordt beheerd door NEN.

De biomassa die Staatsbosbeheer levert, is in alle gevallen een reststroom van beheer. Dat betekent dat er geen bomen worden omgehakt met als doel biomassa voor duurzame energie. Bosbeheer richt zich op natuur, recreatie en houtoogst.  De takken en andere delen van de bomen die niet kunnen worden gebruikt in de houtverwerkende- en papierindustrie worden verwerkt tot biomassa. Waar de bodem het nodig heeft voor de nutriëntenbalans blijft dit tak- en tophout liggen. Er komt ook biomassa vrij bij onderhoud en beheer van andere natuurterreinen en landschap, dan bos. De natuurdoelen bepalen het beheer, bij dat beheer komt biomassa vrij als reststroom. Denk aan de opslag van jonge bomen verwijderen uit de heide en het terugsnoeien van singels en houtwallen.

Het stoken van hout is helemaal geen hoogwaardige toepassing?

Wat hoogwaardig en laagwaardig is, is ook een opvatting. Warmte vinden we belangrijk en zeker in een stad met een warmtenet moet dit op een duurzame manier opgewekt worden. We moeten van het aardgas af op termijn.  Daarom wordt door overheden en bedrijven hard gewerkt aan de energietransitie. Veel mensen vinden brandstoffen niet aantrekkelijk omdat er CO2 bij vrij komt. Op termijn hopen we dat we toekunnen naar warmteopwekking zonder verbranding van hernieuwbare grondstoffen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door gebruik te maken van aardwarmte of andere technieken. Deze zijn echter niet overal toepasbaar of technieken zijn nog niet beschikbaar of nog niet ver genoeg ontwikkeld. Biomassa en bio-energie worden beschouwd als een transitie-brandstof. Een vorm van hernieuwbare brandstof en energie die in deze fase van de energietransitie nog nodig zijn, maar later kunnen worden afgebouwd richting nieuwe technieken.  De BioWarmteCentrale in Purmerend is ontworpen om een maximum aandeel van de energie nuttig aan te wenden. In de centrale gaat slechts 5 procent van de energie uit biomassa via de schoorsteen naar buiten en wordt 95 procent van de energie omgezet in warmte voor het stadsverwarmingsnet.

Hoeveel biomassa gebruikt SVP voor de productie van warmte in Purmerend?

SVP gebruikt 80.000 ton biomassa per jaar.  

Wegens een storing bij ons telefonie provider, zijn we tijdelijk telefonisch niet bereikbaar. Ons excuses hier voor.

test11-2

test 2 : wijzigingen 

 

 

 

Omhoog